De Computerclub en de Doka zijn per 01-01-2008 samengegaan. Dit om samen meer faciliteiten aan onze leden te kunnen bieden
De club heeft nu een mooi clublokaal in 't Wonder waar een 8 tal computers staan aangesloten op Internet via de kabel en twee printers etc. Het aantal clubleden varieert tussen de 120 en 130 leden. Buiten de zomermaanden juli en augustus wordt er maandelijks een clubavond georganiseerd en in november een opendag. Het motto van de club was en is we zijn er door en voor de leden. Men kan zich afvragen waarom er geen namen genoemd worden, de club draait door een hele groep vrijwilligers al gedurende ongeveer 17 jaar in wisselende formatie, Ongeacht wat hij of zij doet ze zijn allemaal even belangrijk. Venlo 09-12-2004 De voorzitter
Buiten de ondersteuning van de leden en clubavonden organiseren kwam toen ook de datacommunicatie van de grond. Op deze Volleman werd een bulletinboard gestart, met Quickres als bulletinboard software en Frontdoor als mailer software en een 2400 baud modem./
De naam was "de werkplaats" genaamd naar de omgeving waar we ons bevonden en was 24 uur per dag online. Het bulletinboard heeft ongeveer 10 jaar bestaan toen Internet zich begon te ontwikkelen. Er was er niet langer een bestaansrecht voor het bulletinboard. De club is overgegaan op een Internet site http://members.home.nl/pcstork/
terug